Tiểu cảnh
Cây cảnh
CÂY MƯỜI GIỜ MỸ
43%
80,000 đ
140,000 đ
CÂY MƯỜI GIỜ MỸ
CÂY HOA TRIỆU CHUÔNG
900,000 đ
150,000 đ
CÂY HOA TRIỆU CHUÔNG
HOA THANH XÀ
40%
90,000 đ
150,000 đ
HOA THANH XÀ
HOA THANH TÚ
40%
90,000 đ
150,000 đ
HOA THANH TÚ
HOA DỪA CẠN RỦ
40%
90,000 đ
150,000 đ
HOA DỪA CẠN RỦ
CÂY NGỌC NỮ TRẮNG
90,000 đ
15,000 đ
CÂY NGỌC NỮ TRẮNG
HOA BAN CÔNG
90,000 đ
15,000 đ
HOA BAN CÔNG
CÂY LAN Ý MỸ
29%
385,000 đ
545,000 đ
CÂY LAN Ý MỸ
Hạt giống cây giống
Góc Kiến Thức