Tiểu cảnh
Cây cảnh
CÂY TRẦU BÀ LEO CỘT
18%
450,000 đ
550,000 đ
CÂY TRẦU BÀ LEO CỘT
CÂY CỌ NHẬT
22%
450,000 đ
580,000 đ
CÂY CỌ NHẬT
Cây Kim Ngân
41%
500,000 đ
850,000 đ
Cây Kim Ngân
Cây Ngũ Gia Bì
23%
500,000 đ
650,000 đ
Cây Ngũ Gia Bì
Cây Cau Vàng
26%
400,000 đ
540,000 đ
Cây Cau Vàng
Cây Cau Nhật
21%
115,000 đ
145,000 đ
Cây Cau Nhật
Cây Cau Nga Mi
23%
40,000 đ
52,000 đ
Cây Cau Nga Mi
Hạt giống cây giống
Góc Kiến Thức